Happy

Hours

Happy Hours е времето от 10:00 – 16:00, в което всеки един желаеш ще може самостоятелно да тренира в ЗАЛА БАУЧЕР срещу такса упомената в раздела цени.
Спортните съоръжения и уреди ще са достъпни за употреба на всеки един посетител на залата през този период.