Мерки за трениране поради COVID-19

За да ви посрещнем и изпратим с усмивка и да гарантираме вашата безопасност по време на тренировка, сме взели някои допълнителни мерки.

• Резервация през онлайн платформата ни е абсолютно задължителна
• Преобуването на външни маратонки / маратонки за тренировка в залата се случва в зоната на рецепцията
• Дезинфекция на ръце при влизане в залата и преди започване на тренировка
• Съблекалните могат да бъдат ползвани, но не и душовете на територията на обекта
• Всеки трениращ спазва необходимата дистанция спрямо другите трениращи и се съобразява със съответните препоръки на треньорите като избягва пряк контакт, например ръкостискания и поздрави
• Всеки трениращ ползва лична кърпа за забърсване на потта
• Половинчасовите почивки между тренировките са за проветряване на залата, през това време не се допускат хора в нея
• Имате възможност да забърсвате уредите преди и след ползване с кърпа с дезинфектант

Всички посетители са длъжни да се съобразят с описаните мерки за своя безопасност, както и на другите трениращи на обекта и наша отговорност е да следим за тяхното спазване. При отказ на трениращия да се съобрази, треньорите ни имат право да откажат достъп до обекта или да преустановят тренировката за съответното лице.

В неделя тренировки няма да се провеждат, за да може екипа ни да се погрижи за хигиената на залата и да дезинфекцира внимателно всички уреди и повърхности.