eu_flag_1

ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ПРОЕКТ

Европейски фонд за регионално развитие
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020;

На 14.7.2020 г. Рън енд Гейн ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 за Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Проектът е със срок до 14.10.2020 г. и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Целите на проекта са осигуряване на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19, както и стабилност на работните места. Общата стойност на проекта възлиза на 6310.00 лв., от които 5363.50 лв. европейско и 946.50 лв. национално съфинансиране.